انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

دانشگاه قم

همایش تدبیرها و توفیقات سیاست خارجی با حضور دکتر سعید زیباکلام / دوشنبه 24 فروردین ساعت 10 صبح

هفته نامه سوزنبان
کتابخانه
گزارش تصویری
رسانه سوزنبان
لوگو سایت
لوگوی نویسندگان
تبلیغات
مطالب در دست تهیه

تار نمای اینترنتی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم

 

دفتر شهید احمدی روشن :

دانشکده فنی مهندسی - طبقه سوم - جنب آسانسور

 

دفتر شهید شهریاری :

دانشکده علوم پایه - طبقه دوم

 

پیامک: 30009900002165

 

رایانامه : souzanban.qom{at}gmail.com